Milieu

Onze impact op het milieu verminderen

We zetten ons in om onze uitstoot, ons afval en onze energievoetafdruk te verminderen door onze wereldwijde activiteiten te stroomlijnen.

Implementeren van milieumanagementsystemen

Al onze assemblagefabrieken en inktfabriek in De Meern zijn ISO 14001-gecertificeerd. We zetten ons in om onze ecologische voetafdruk te verkleinen en beheerprogramma’s op te zetten om dergelijke verminderingen eenvoudiger te maken. Om onze EHS-doelen te bereiken, hebben we een beleid opgesteld dat duidelijke verwachtingen communiceert, key performance indicators (KPI’s) bijhoudt om onze prestaties te meten en doelen stelt om verantwoordelijkheid te nemen om voortdurend te blijven verbeteren. Met het Veralto Enterprise System (VES) als onze drijvende kracht, hebben we ook VES-tools ontwikkeld die specifiek zijn ontworpen om het energieverbruik en de afvalproductie te verminderen.


Verandermanagement

We voeren onze visie uit om negatieve milieueffecten te voorkomen en milieubewuste en duurzame verbeteringen aan te moedigen. Om verantwoording af te blijven leggen en voortdurende verbetering te stimuleren, hebben we als onderdeel van een programma door heel VeraltoTM doelen vastgesteld die zijn ontworpen om een zinvolle verbetering van onze EHS-prestaties te bereiken en onze impact op het milieu te verminderen.

We hebben een aantal van onze meest effectieve VES-tools gecombineerd met best practices uit de branche om een reeks EHS-tools en -programma’s te creëren die ergonomie, energie, blootstelling, naleving van milieuwetgeving, energiereductie en afvalvermindering beheren. We volgen ook een reeks andere EHS-gerelateerde KPI’s om de effectiviteit van ons programma te meten.


Samenwerken in de supply chain

Het uitgebreide bereik van onze supply chain biedt ons de mogelijkheid om onze duurzaamheidswaarden te verspreiden over een voetafdruk die veel groter is dan onze directe activiteiten. We werken samen met leveranciers om onze gezamenlijke wereldwijde CO2- en afvalvoetafdruk te verkleinen. Een goed voorbeeld hiervan is onze focus op recyclebaarheid van cartridges en duurzame verpakkingen. Lees er hier meer over