Online gebruiksvoorwaarden van Videojet

Lees deze Gebruiksvoorwaarden (“Gebruiksvoorwaarden”) zorgvuldig alvorens enige website, mobiele site, mobiele toepassing, of andere digitale dienst of product te gebruiken die wordt gecontroleerd door Videojet Technologies Inc., 1500 Mittel Boulevard, Wood Dale, IL 60191, USA, of enige van de filialen van Videojet (“Videojet”) die gebonden zijn aan deze Gebruiksvoorwaarden (samen, “Videojet Sites”). Door enige Videojet Site te openen en te gebruiken, op welke manier dan ook, inclusief, maar niet beperkt tot, het bladeren door de Videojet Site, het gebruiken van enige informatie, het gebruiken van enige inhoud, het gebruiken van enige diensten, het downloaden van enig materiaal, en/of het plaatsen van een bestelling voor producten of diensten, gaat u akkoord met en bent u gebonden door de Gebruiksvoorwaarden. Als u niet akkoord gaat met alle voorwaarden en condities die hier opgenomen zijn, gebruik dan geen enkele Videojet Site, op welke manier dan ook. Videojet behoudt zich het recht voor, naar goeddunken van Videojet, delen van deze Gebruiksvoorwaarden op eender welk ogenblik te veranderen, te wijzigen, bij te werken, toe te voegen of te verwijderen zonder voorafgaande kennisgeving aan u. Controleer deze Gebruiksvoorwaarden op wijzigingen. Door de Videojet Sites verder te gebruiken na het posten van veranderingen aan de Gebruiksvoorwaarden gaat u akkoord met deze veranderingen.

Gebruiksvoorwaarden bijwerken

Videojet biedt de informatie op deze server als een publieke dienst aan haar klanten, en behoudt zich het recht voor de inhoud van de informatie zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Videojet is niet aansprakelijk voor de nauwkeurigheid, volledigheid en/of betrouwbaarheid van de inhoud van de informatie die daarop wordt gegeven.

Verklaring inzake uitsluiting van aansprakelijkheid

BEHALVE TENZIJ VERBODEN BIJ WET, WORDEN DE VIDEOJET SITES EN ALLE DIENSTEN, PRODUCTEN EN ANDERE INHOUD OP DE VIDEOJET SITES “AS IS” GEGEVEN. VIDEOJET DOET GEEN VERKLARINGEN OF GARANTIES INCLUSIEF, MAAR NIET BEPERKT TOT, ENIGE GARANTIE OF VERKLARING DAT DE VIDEOJET SITES NOOIT ZULLEN WORDEN ONDERBROKEN, VRIJ ZIJN VAN FOUTEN OF VRIJ ZIJN VAN VIRUSSEN OF ANDERE SCHADELIJKE COMPONENTEN OF DAT DE INHOUD OP DE VIDEOJET SITES NAUWKEURIG, VOLLEDIG OF BETROUWBAAR IS, EN WIJST ALLE GARANTIES, EXPLICIET OF IMPLICIET, TEN AANZIEN VAN DE VIDEOJET SITES OF ENIGE VAN DE DIENSTEN, PRODUCTEN OF ANDERE INHOUD OP DE VIDEOJET SITES AF, INCLUSIEF, MAAR NIET BEPERKT TOT, ENIGE LINKS NAAR WEBSITES VAN DERDE PARTIJEN.

BEHALVE TENZIJ VERBODEN BIJ WET, ZAL NOCH VIDEOJET NOCH ENIGE VAN HAAR MEDEWERKERS, DIRECTEURS, WERKNEMERS, VERTEGENWOORDIGERS, FILIALEN, LICENTIEHOUDERS OF LEVERANCIERS AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR ENIGE SPECIALE, INDIRECTE, INCIDENTELE, SECUNDAIRE, GEVOLG- OF BESTRAFFENDE SCHADE, ONGEACHT DE OORZAAK OF JURIDISCHE THEORIE, DIE HET RESULTAAT IS VAN OF ANDERS GERELATEERD IS AAN UW GEBRUIK VAN DE VIDEOJET SITES, OF HET ONVERMOGEN OP DEZE TE GEBRUIKEN, ZELFS INDIEN U OP VOORHAND OP DE HOOGTE GEBRACHT WAS VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELJIKE SCHADE. IN GEVAL VAN AANSPRAKELIJKHEID ZAL DE AANSPRAKELIJKHEID VAN VIDEOJET, OF HAAR MEDEWERKERS, DIRECTEURS, WERKNEMERS, VERTEGENWOORDIGERS, FILIALEN, LICENTIEHOUDERS OF LEVERANCIERS, ONGEACHT DE OORZAAK OF JURIDISCHE THEORIE, NIET GROTER ZIJN DAN HET BEDRAG DAT U AAN VIDEOJET HEBT BETAALD IN VERBAND MET UW, EVENTUEEL, GEBRUIK VAN DE VIDEOJET SITES, TIJDENS DE PERIODE VAN EEN JAAR VOORAFGAAND AAN DE DATUM VAN DE GEBEURTENIS DIE AANLEIDING HEEFT GEGEVEN TOT DE VORDERING.

Intellectuele eigendomsrechten

De Videojet Sites, en alle gegevens, tekst, afbeeldingen, software, video of audio die daarin is opgenomen, zijn uitsluitend bedoeld voor uw niet-commercieel en persoonlijk gebruik. De Videojet Sites bevatten handelsmerken, copyrights en andere intellectuele eigendom die eigendom is van of waarvoor een licentie is verleend door Videojet. Er is geen licentie voor dergelijke intellectuele eigendomsrechten aan u verleend. Enige reproductie, publicatie of ander gebruik van de inhoud op deze website moet voorafgaand schriftelijk goedgekeurd zijn door Videojet.

Externe Links

De Videojet Sites bevat links naar websites van derde partijen die niet onder controle van Videojet zijn. VIDEOJET IS NIET VERANTWOORDELIJK VOOR DE INHOUD VAN ENIGE VERBONDEN WEBSITE OF ENIGE LINK DIE IS OPGENOMEN OP DE VERBONDEN WEBSITE, OF ENIGE WIJZIGINGEN OF UPDATES VAN DERGELIJKE VERBONDEN WEBSITES. U erkent en gaat ermee akkoord dat Videojet deze links enkel aan u biedt als een hulpmiddel, en Videojet gaat niet akkoord met of aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud op dergelijke websites van derde partijen. Als u ervoor kiest online aankopen te doen van Videojet, zullen de Videojet Sites u doorverbinden naar website(s) van derde partijen die uw betaling en andere informatie in verband met uw aankoop zullen ontvangen.

Cookies en andere opvolgingstechnologieën

De Videojet Sites maken gebruik van cookies en andere opvolgingstechnologieën om uw ervaring te verbeteren. Zie het privacybeleid van Videojet voor details.

Privacy en veiligheid

Videojet respecteert uw privacy, waardeert onze relatie en verbindt zich ertoe uw privacy te beschermen. We begrijpen het belang van privacy voor onze klanten en bezoekers aan de Videojet Sites. Ons gebruik van uw persoonlijke gegevens wordt beheerd door ons Privacybeleid, en door de Videojet Sites te openen en te gebruiken, gaat u ermee akkoord dat u gebonden bent door ons Privacybeleid.

U erkent en gaat ermee akkoord dat, wanneer u uw persoonlijke gegevens naar de Videojet Sites verzendt, hoewel Videojet beveiligingen heeft ingebouwd om ongeoorloofde toegang of interceptie te voorkomen, er geen absolute veiligheidsgarantie is. INDIEN ER TOCH EEN INTERCEPTIE OF ONGEOORLOOFDE TOEGANG ZOU PLAATSVINDEN ONDANKS ONZE INSPANNINGEN, ZAL VIDEOJET NIET VERANTWOORDELIJK ZIJN VOOR DERGELIJKE INTERCEPTIES OF ONGEOORLOOFDE TOEGANG, OF ENIGE DIRECTE, INDIRECTE, SPECIALE, INCIDENTELE OF GEVOLGSCHADE (INCLUSIEF WINSTDERVING) DIE WORDT GELEDEN DOOR EEN KLANT OF GEBRUIKER, ZELFS ALS VIDEOJET OP VOORHAND OP DE HOOGTE WAS VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE. VIDEOJET GARANDEERT NIET, HETZIJ UITDRUKKELIJK HETZIJ IMPLICIET, DAT DE INFORMATIE DIE IS GEGEVEN DOOR ENIGE KLANT VRIJ ZAL ZIJN VAN INTERCEPTIE OF ONGEOORLOOFDE TOEGANG, EN BIEDT GEEN IMPLICIETE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL. ELKE KLANT IS VERANTWOORDELIJK VOOR HET BEHOUDEN VAN DE VERTROUWELIJKHEID VAN ZIJN OF HAAR EIGEN WACHTWOORD.

Recht en jurisdictie

Deze gebruiksvoorwaarden worden beheerd door de wetten van de Staat Illinois. In geval van een geschil in verband met deze Gebruiksvoorwaarden zijn enkel de rechtbanken die gevestigd zijn te, of die rechtsbevoegdheid hebben over, DuPage County, Illinois bevoegd.

Direct contact

Voor Advies en Aanschaf van Nieuwe Systemen bel ons op: +31-85-8882-468

Voor een keuzemenu, belt u alstublieft: 0345 – 636 500

Kies 1 voor advies en aanschaf van nieuwe systemen
Kies 2 voor technische vragen of storingen
Kies 3 voor serviceplanning
Kies 4 voor administratie en bestellingen

×

Binnen 1 werkdag bespreken we uw perfecte oplossing.