Privacybeleid van Videojet

Ingangsdatum 8th August, 2022 (laatst bijgewerkt 14th July, 2022)

OVER DIT BELEID

Videojet neemt uw privacy en de bescherming van uw persoonsgegevens zeer serieus.  In dit beleid (“Beleid”) wordt beschreven hoe: Videojet haar gelieerde ondernemingen, dochterondernemingen of gerelateerde ondernemingen, waarvan u hier een volledige lijst kunt bekijken (samen, “Videojet”, “onze”, “ons” of “wij”), gegevens verzamelt, gebruikt, deelt, overdraagt en verwerkt die van of over u zijn verzameld.

Persoonsgegevens” zijn alle gegevens die kunnen worden gebruikt om iemand direct of indirect te identificeren of waarvan redelijkerwijs kan worden verwacht dat ze aan iemand worden gekoppeld.  Dit kan zaken bevatten zoals naam, adres, telefoonnummer, creditcardgegevens, e-mailadres, ID-nummer, IP-adres van een elektronisch apparaat dat door iemand wordt gebruikt, of overige identificerende gegevens (zelfs zonder andere identificerende informatie). Statistische en niet-identificeerbare metrische gegevens worden niet als Persoonsgegevens beschouwd.

De dochteronderneming, partner of gelieerde onderneming van Videojet waarmee u communiceert, is, indien van toepassing, de gegevensbeheerder (of vergelijkbaar onder de toepasselijke wetgeving) die verantwoordelijk is voor de verwerking van uw Persoonsgegevens. Zie voor een lijst met relevante juridische entiteiten die optreden als gegevensbeheerder Bijlage 1 van dit Beleid.

BEREIK

Dit beleid beschrijft de soorten Persoonsgegevens die we over u kunnen verzamelen, verwerken of openbaar maken en hoe u deze verwerking kunt beheren door toepasselijke wettelijke rechten uit te oefenen.  Dit beleid is van toepassing op online en offline informatieverzameling, inclusief uw gebruik van websites of subdomeinen die door ons worden beheerd, alle mobiele applicaties, wanneer we producten en/of services aan u leveren of u op de hoogte stellen van mogelijke interessante items en in andere situaties waarin u persoonlijk, telefonisch of per e-mail met ons communiceert waarbij dit Beleid wordt vermeld of naar wordt verwezen.

Het kan voorkomen dat u een voor de omstandigheden specifieke privacyverklaring hebt ontvangen die los staat van dit beleid, zoals privacyverklaringen voor specifieke activiteiten zoals werving.  Voor zover u een andere verklaring heeft ontvangen, zijn die verklaringen van toepassing en bepalen ze onze interacties met u.  Als u Persoonsgegevens verstrekt over andere partijen dan uzelf, bent u ervoor verantwoordelijk dat ze weten hoe we hun persoonsgegevens verwerken en moet u, indien van toepassing, vereiste voorafgaande toestemming verkrijgen.

We doen er alles aan om Persoonsgegevens in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving te verwerken.  Houd er rekening mee dat als u uw Persoonsgegevens niet aan ons wilt verstrekken, sommige producten en of/services niet meer beschikbaar kunnen zijn. Uw gebruik van één of alle platforms geeft aan dat u op de hoogte bent gesteld van hoe we uw informatie verzamelen, gebruiken, overdragen en openbaar maken zoals beschreven in dit beleid voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving.

UW INFORMATIE

We komen om veel verschillende redenen in contact met individuen. Deze interacties kunnen ertoe leiden dat we direct of indirect toegang krijgen tot Persoonsgegevens over u.  De onderstaande tabel geeft een overzicht van hoe we Persoonsgegevens kunnen verzamelen, verwerken en gebruiken, onze wettelijke basis voor de verwerking van uw informatie en de mogelijke ontvangers van uw informatie.  Niet alle gevallen hoeven in alle omstandigheden van toepassing te zijn.

ALGEMENE CATEGORIEËN VAN VERZAMELDE PERSOONSGEGEVENS

De onderstaande tabel geeft de categorieën en bronnen van Persoonsgegevens weer die op grond van dit Beleid kunnen worden verwerkt, naast de doeleinden en juridische basis voor een dergelijke verwerking.  De items in deze tabel kunnen worden gedeeld, ontvangen of verwerkt door: Videojet, onze partners die ons helpen bij het leveren van de producten of services of ons helpen onze marketing of administratie te verbeteren, professionele zorgverleners, patiënten, personen met recht op toegang tot de Persoonsgegevens en Partijen die betrokken zijn bij mogelijke zakelijke transacties.

Identiteits- en contactgegevens

Voorbeelden van verwerkte persoonsgegevensBronnen van persoonsgegevensDoel van de verwerking van de persoonsgegevensJuridische basis voor het verwerken van de persoonsgegevens
Voor- en achternaam, e-mailadres, postadres, telefoonnummer, functietitel, professionele licentienummers, gebruikersnaam en wachtwoord voor account, IP-adres en nationale provider-ID of staatslicentienummerRechtstreeks van u; vanaf uw apparaten; van onze zakenpartners; uit openbaar beschikbare bronnen; van uw professionele zorgverlener; van uw patiënten; van andere dochterondernemingen, gelieerde ondernemingen of gerelateerde bedrijven van Videojet zoals hier uiteengezet;Om u onze producten en services te kunnen bieden; om te communiceren met u; om u te identificeren en te authenticeren; om content voor u aan te passen; om beveiligingsincidenten te detecteren; om te beschermen tegen schadelijke of illegale activiteiten; om onze producten en services aan te bieden of te leveren; om het juiste gebruik van onze producten en services te garanderen; om onze producten en services te verbeteren; voor kortdurend, voorbijgaand gebruik; voor administratieve doeleinden; voor marketing, intern onderzoek en ontwikkeling; en/of voor kwaliteitsgarantieVoor onze legitieme belangen; in het algemeen belang; om te voldoen aan een wettelijke verplichting; om een contract uit te voeren; om cruciale belangen te beschermen; ten behoeve van medische hulpverlening en/of diagnose; ter bevordering van de kwaliteit en veiligheid van medische producten/ services/apparaten; onder omstandigheden waarin we toestemming hebben gevraagd en gekregen; en voor overige doeleinden die wettelijk vereist of toegestaan kunnen zijn, afhankelijk van het soort Persoonsgegevens

Demografische gegevens

Voorbeelden van verwerkte persoonsgegevensBronnen van persoonsgegevensDoel van de verwerking van de persoonsgegevensJuridische basis voor het verwerken van de persoonsgegevens
Leeftijd, geslacht, burgerlijke staat, lichamelijke beperking en geboortedatumRechtstreeks van u; vanaf uw apparaten; van onze zakenpartners; uit openbaar beschikbare bronnen; van uw professionele zorgverlener; van uw patiënten; van andere dochterondernemingen, gelieerde ondernemingen of gerelateerde bedrijven van Videojet zoals hier uiteengezet;Om u onze producten en services te kunnen bieden; om te communiceren met u; om u te identificeren en te authenticeren; om content voor u aan te passen; om beveiligingsincidenten te detecteren; om te beschermen tegen schadelijke of illegale activiteiten; om het juiste gebruik van onze producten en services te garanderen; om onze producten en services te verbeteren; voor kortdurend, voorbijgaand gebruik; voor administratieve doeleinden; voor marketing, intern onderzoek en ontwikkeling; en/of voor kwaliteitsgarantieVoor onze legitieme belangen; in het algemeen belang; om te voldoen aan een wettelijke verplichting; om een contract uit te voeren; om cruciale belangen te beschermen; ten behoeve van medische hulpverlening en/of diagnose; om de kwaliteit en veiligheid te garanderen van medische producten/ services/apparaten; onder omstandigheden waarin we toestemming hebben gevraagd en gekregen; en voor overige doeleinden die wettelijk vereist of toegestaan kunnen zijn, afhankelijk van het soort Persoonsgegevens

Commercieel en financieel

Voorbeelden van verwerkte persoonsgegevensBronnen van persoonsgegevensDoel van de verwerking van de persoonsgegevensJuridische basis voor het verwerken van de persoonsgegevens
Transactiegegevens, producten en services (gekocht, verkregen of overwogen), verzochte documentatie, klantenservicegegevens, geschiedenis van financiële transacties, waardeoverdrachten en rekeningnummerRechtstreeks van u; vanaf uw apparaten; van onze zakenpartners; uit openbaar beschikbare bronnen; van uw professionele zorgverlener; van uw patiënten; van andere dochterondernemingen, gelieerde ondernemingen of gerelateerde bedrijven van Videojet zoals hier uiteengezet;Om u onze producten en services te kunnen bieden; om te communiceren met u; om u te identificeren en te authenticeren; om content voor u aan te passen; om beveiligingsincidenten te detecteren; om te beschermen tegen schadelijke of illegale activiteiten; om het juiste gebruik van onze producten en services te garanderen; om onze producten en services te verbeteren; voor kortdurend, voorbijgaand gebruik; voor administratieve doeleinden; voor marketing, intern onderzoek en ontwikkeling; en/of voor kwaliteitsgarantieVoor onze legitieme belangen; in het algemeen belang; om te voldoen aan een wettelijke verplichting; om een contract uit te voeren; onder omstandigheden waarin we toestemming hebben gevraagd en gekregen; en voor overige doeleinden die wettelijk vereist of toegestaan kunnen zijn, afhankelijk van het soort Persoonsgegevens

Professionele en educatieve informatie

Voorbeelden van verwerkte persoonsgegevensBronnen van persoonsgegevensDoel van de verwerking van de persoonsgegevensJuridische basis voor het verwerken van de persoonsgegevens
Functie of positie, werkgever, National Provider Identifier-nummer, werkvaardigheden, arbeidsverleden, diploma, certificering, gespecialiseerde training, reacties op enquêtes en vragenlijsten, en inschrijvingsgeschiedenis voor onze cursussen en trainingen, LinkedIn-profielRechtstreeks van u; vanaf uw apparaten; van onze zakenpartners; uit openbaar beschikbare bronnen; van uw professionele zorgverlener; van uw patiënten; van andere dochterondernemingen, gelieerde ondernemingen of gerelateerde bedrijven van Videojet zoals hier uiteengezet;Om u onze producten en services te kunnen bieden; om te communiceren met u; om u te identificeren en te authenticeren; om content voor u aan te passen; om beveiligingsincidenten te detecteren; om te beschermen tegen schadelijke of illegale activiteiten; om het juiste gebruik van onze producten en services te garanderen; om onze producten en services te verbeteren; voor kortdurend, voorbijgaand gebruik; voor administratieve doeleinden; voor marketing, intern onderzoek en ontwikkeling; en/of voor kwaliteitsgarantieVoor onze legitieme belangen; in het algemeen belang; om te voldoen aan een wettelijke verplichting; om een contract uit te voeren; om de kwaliteit en veiligheid te garanderen van medische producten/ services/apparaten; onder omstandigheden waarin we toestemming hebben gevraagd en gekregen; en voor overige doeleinden die wettelijk vereist of toegestaan kunnen zijn, afhankelijk van het soort Persoonsgegevens

Technische informatie

Voorbeelden van verwerkte persoonsgegevensBronnen van persoonsgegevensDoel van de verwerking van de persoonsgegevensJuridische basis voor het verwerken van de persoonsgegevens
IP-adressen, browsertype, browsertaal, apparaattype, advertentie-ID’s die aan uw apparaat zijn gekoppeld (zoals Apple’s Identifier for Advertising (IDFA) of Android’s Advertising ID (AAID)), de datum en tijd waarop u onze producten en services gebruikt, Uniform Resource Locators, of URL’s (oftewel website-adressen) bezocht voor aankomst op en na het verlaten van onze producten en services, activiteiten op onze producten en services en verwijzende websites of applicaties, gegevens verzameld via cookies of andere vergelijkbare technologieën, en geolocatie-informatieRechtstreeks van u; vanaf uw apparaten; van onze zakenpartners; uit openbaar beschikbare bronnen; van uw professionele zorgverlener; van uw patiënten; van andere dochterondernemingen, gelieerde ondernemingen of gerelateerde bedrijven van Videojet zoals hier uiteengezet;Om u onze producten en services te kunnen bieden; om te communiceren met u; om u te identificeren en te authenticeren; om content voor u aan te passen; om beveiligingsincidenten te detecteren; om te beschermen tegen schadelijke of illegale activiteiten; om het juiste gebruik van onze producten en services te garanderen; om onze producten en services te verbeteren; voor kortdurend, voorbijgaand gebruik; voor administratieve doeleinden; voor marketing, intern onderzoek en ontwikkeling; en/of voor kwaliteitsgarantieVoor onze legitieme belangen; in het algemeen belang; om te voldoen aan een wettelijke verplichting; om een contract uit te voeren; om cruciale belangen te beschermen; ten behoeve van medische hulpverlening en/of diagnose; om de kwaliteit en veiligheid te garanderen van medische producten/ services/apparaten; onder omstandigheden waarin we toestemming hebben gevraagd en gekregen; en voor overige doeleinden die wettelijk vereist of toegestaan kunnen zijn, afhankelijk van het soort Persoonsgegevens

Gezondheidsinformatie

Voorbeelden van verwerkte persoonsgegevensBronnen van persoonsgegevensDoel van de verwerking van de persoonsgegevensJuridische basis voor het verwerken van de persoonsgegevens
Informatie over uw behandeling, inclusief uw geboortedatum, geslacht/gender, behandelgegevens, medische geschiedenis en informatie over de behandeling, maatregelen op basis van meldingen van patiënten (zoals reacties op vragenlijsten en enquêtes), röntgenfoto’s, MRI-beelden, medische scans, gebruikersactiviteit, foto’s en video’s van behandelingsactiviteiten, details over voltooiing van een behandeling en gebruik, en communicatie met uw zorgverlener en/of patiënt, inclusief audio en/of video van telehealth-sessies, allergie-informatie; informatie over ziektekostenverzekering en details hierover.Rechtstreeks van u; vanaf uw apparaten; van onze zakenpartners; uit openbaar beschikbare bronnen; van uw professionele zorgverlener; van uw patiënten; van andere dochterondernemingen, gelieerde ondernemingen of gerelateerde bedrijven van Videojet zoals hier uiteengezet;Om u onze producten en services te kunnen bieden; om te communiceren met u; om u te identificeren en te authenticeren; om content voor u aan te passen; om beveiligingsincidenten te detecteren; om te beschermen tegen schadelijke of illegale activiteiten; om het juiste gebruik van onze producten en services te garanderen; om onze producten en services te verbeteren; voor kortdurend, voorbijgaand gebruik; voor administratieve doeleinden; voor marketing, intern onderzoek en ontwikkeling; en/of voor kwaliteitsgarantieVoor onze legitieme belangen; in het algemeen belang; om te voldoen aan een wettelijke verplichting; om een contract uit te voeren; om cruciale belangen te beschermen; ten behoeve van medische hulpverlening en/of diagnose; om de kwaliteit en veiligheid te garanderen van medische producten/ services/apparaten; onder omstandigheden waarin we toestemming hebben gevraagd en gekregen; en voor overige doeleinden die wettelijk vereist of toegestaan kunnen zijn, afhankelijk van het soort Persoonsgegevens

AMERIKAANSE HEALTH INSURANCE PORTABILITY AND ACCOUNTABILITY ACT (HIPPA)

Als u een patiënt bent die in de VS is gevestigd, houd er dan rekening mee dat dit beleid verschilt van de HIPAA-verklaring over privacyprocedures van uw zorgverlener, waarin wordt beschreven hoe uw professionele zorgverlener individueel identificeerbare informatie over uw gezondheid die wordt verzameld, gebruikt en openbaar maakt, evenals alle overige privacyprocedures die ze toepassen. Persoonsgegevens die we namens uw zorgverlener ontvangen, vallen niet onder dit beleid

SAMENGEVOEGDE, GEANONIMALISEERDE EN GEDEÏDENTIFICEERDE GEGEVENS

Videojet kan geanonimiseerde/gedeïdentificeerde gegevens verwerken.  Dit zijn gegevens waarvan de kenmerken die u direct of indirect kunnen identificeren, zijn verwijderd zodat u niet langer identificeerbaar bent, en deze informatie wordt niet langer beschouwd als Persoonsgegevens onder de wetgeving inzake gegevensbescherming.  Dit omvat in de Verenigde Staten verwijdering van identificatiegegevens uit beschermde gezondheidsinformatie die vereist zijn onder HIPAA, 45 CFR § 164.514(b)(2), om dergelijke gegevens als niet-geïdentificeerd te beschouwen. We vertrouwen op ons legitieme zakelijke belang, wetenschappelijk of historisch onderzoek en/of statistische doeleinden, toestemming of overige doeleinden die wettelijk vereist of toegestaan kunnen zijn als wettelijke basis om Persoonsgegevens te anonimiseren.

We kunnen ook voor ieder doel bepaalde gecombineerde gegevens verkrijgen en gebruiken, zoals demografische gegevens (“Samengevoegde gegevens”). Samengevoegde gegevens kunnen worden afgeleid van uw persoonsgegevens, maar onthullen niet direct of indirect uw identiteit. We kunnen bijvoorbeeld bepaalde informatietechnologie-gerelateerde gegevens van u samenvoegen met de gegevens van anderen om het percentage gebruikers te berekenen dat toegang heeft tot een specifieke functie op onze website. We kunnen samengevoegde gegevens zonder beperking voor ieder doel gebruiken. Als we samengevoegde gegevens echter opnieuw combineren of opnieuw koppelen aan uw persoonsgegevens zodat deze u direct of indirect kunnen identificeren, behandelen we de gecombineerde gegevens als persoonsgegevens die in overeenstemming met dit beleid worden gebruikt.

INFORMATIE COMBINEREN

We combineren informatie die we op de website verzamelen met informatie die we persoonlijk van u ontvangen via e-mail of andere vormen van communicatie. We combineren ook door u verstrekte informatie met informatie die we ontvangen van derden, serviceproviders, openbaar beschikbare bronnen en onze dochterondernemingen, gelieerde ondernemingen of gerelateerde bedrijven.

OVER KINDEREN VERZAMELDE INFORMATIE

Onze sites en apps zijn bedoeld voor volwassenen. We verzamelen niet bewust persoonsgegevens van kinderen van 17 jaar of jonger zonder toestemming van een ouder of wettelijke voogd. Als u een ouder of wettelijke voogd bent en denkt dat uw kind ons informatie heeft gegeven, kunt u ons een e-mail sturen of een brief schrijven met behulp van de gegevens in het gedeelte ‘Contact met ons opnemen‘ hieronder.

OPSLAG VAN INFORMATIE

We kunnen uw informatie overdragen, verwerken en opslaan in de VS, Canada, India, de lidstaten van de Europese Unie, het Verenigd Koninkrijk of andere landen. Onze gelieerde ondernemingen of andere externe dienstverleners kunnen uw informatie ook overdragen, verwerken of opslaan in de VS of andere landen. Onze sites en bedrijven zijn mogelijk onderworpen aan Amerikaanse wetgeving, die mogelijk niet hetzelfde beschermingsniveau biedt als de wetgeving in uw land.

GEGEVENSOVERDRACHT OVER DE GRENS

We kunnen uw Persoonsgegevens overdragen aan ontvangers in andere landen dan het land waarin uw Persoonsgegevens in eerste instantie zijn verzameld. Wanneer we uw Persoonsgegevens op een dergelijke manier overdragen, nemen we maatregelen om uw gegevens te beschermen in overeenstemming met de wetgeving en vereisten in uw land, inclusief de vereisten die van toepassing zijn op gegevensoverdracht over de grens.  We nemen de juiste technische en organisatorische maatregelen om een beveiligingsniveau te bieden dat is afgestemd op het risico van het beschermen van uw Persoonsgegevens tegen onopzettelijke of verboden vernietiging, verlies, wijziging, ongeoorloofde openbaarmaking of toegang. Zoals voor alle websites, applicaties, producten en services geldt, kunnen we helaas niet altijd de veiligheid van de verzamelde gegevens garanderen.

VERKOOP OF OVERDRACHT VAN GEGEVENS

Als we betrokken zijn bij de verkoop of overdracht van alle of sommige van onze bedrijfsmiddelen of activiteiten via een aandelen- of activatransactie, kunnen uw persoonsgegevens worden overgedragen aan de overnemende organisatie die ten minste dezelfde of hogere normen moet hanteren om zorgvuldig om te gaan met uw Persoonsgegevens. Mocht een dergelijke verkoop of overdracht plaatsvinden, indien wettelijk vereist, dan wordt u hiervan op de hoogte gebracht en kunt u uw toestemming intrekken of, indien van toepassing, andere wettelijk beschikbare rechten instellen, zoals beschreven in de sectie “Rechten en opties” van dit Beleid met betrekking tot de verwerking en het gebruik van uw Persoonsgegevens door de overnemer.

COOKIES, WEB BEACONS EN OVERIGE TRACKING TOOLS

Zoals in bovenstaande tabel uiteengezet, is uw interactie met onze websites een extra bron om uw informatie te verzamelen.  We kunnen “cookies”, web beacons en andere technologieën gebruiken om ons te helpen de content of functies van de producten of services die we leveren te evalueren en verbeteren. We verzamelen uw gegevens op verschillende manieren:

 • Web beacons
 • Pixels
 • Tags
 • Trackingcookies
 • Marketingcookies
 • Analytische cookies
 • Social media-cookies

Ons Cookiebeleid biedt meer gedetailleerde informatie over dit onderwerp en hoe we cookies gebruiken om uw ervaring te verbeteren en u beter van dienst te zijn.

LINKS EN TOOLS VAN DERDEN

Op onze platforms kunnen we een link plaatsen naar andere sites of apps waarover we geen controle hebben. Als u op een link van een derde partij klikt, wordt u naar een platform geleid dat wij niet beheren. Dit beleid is niet van toepassing op de privacyprocedures van die website of dat platform. Lees het privacybeleid van andere bedrijven zorgvuldig door. Wij zijn niet verantwoordelijk voor deze derde partijen. Onze site kan ook content van derden aanbieden met eigen cookies of trackingtechnologieën. We hebben geen controle over het gebruik van deze technologieën.

GEGEVENS BEWAREN

We bewaren Persoonsgegevens zo lang als nodig is om de doeleinden uit te voeren waarvoor de Persoonsgegevens zijn verzameld, of voor de periode die wordt voorgeschreven door de toepasselijke wetgeving, wat maar langer is.  Hoe lang uw gegevens worden opgeslagen, is afhankelijk van:

 • Het potentiële risico op schade als de gegevens onderhevig zijn aan ongeoorloofd gebruik of openbaarmaking;
 • De hoeveelheid en gevoeligheid van de Persoonsgegevens;
 • Toepasselijke wettelijke vereisten; en
 • Als de omstandigheden zodanig zijn gewijzigd dat de doeleinden waarvoor de Persoonsgegevens zijn verzameld op andere manieren kunnen worden bereikt.

Als uw persoonsgegevens niet langer bewaard hoeven te worden, verwijderen of anonimiseren we de gegevens volgens de hierboven weergegeven details.

UW RECHTEN EN OPTIES

In sommige rechtsgebieden hebben individuen rechten met betrekking tot de verwerking van hun Persoonsgegevens. Deze rechten gelden niet voor iedereen en zijn niet noodzakelijk in iedere context van toepassing. Afhankelijk van de toepasselijke wetgeving of de juridische basis, hebt u mogelijk het recht om:

 • Bezwaar te maken tegen de verwerking van uw Persoonsgegevens;
 • Toegang te vragen tot uw Persoonsgegevens;
 • Een verzoek in te dienen voor de correctie van uw Persoonsgegevens als ze onnauwkeurig, onvolledig of verouderd zijn;
 • Een verzoek in te dienen om uw Persoonsgegevens te wissen/verwijderen;
 • Uw toestemming voor toekomstige verwerking in te trekken wanneer we Persoonsgegevens hebben verwerkt op basis van uw toestemming;
 • Een verzoek in te dienen om de verwerking van uw Persoonsgegevens te beperken, inclusief beperking van de verkoop van of het delen van uw Persoonsgegevens;
 • Een verzoek in te dienen om uw Persoonsgegevens aan uzelf of een derde partij over te dragen;
 • U af te melden voor bepaalde overdrachten aan derden.

Om een recht uit te oefenen waarvan u denkt dat u er recht op heeft volgens de toepasselijke wetgeving, kunt u rechtstreeks contact met ons opnemen via e-mail: privacy@videojet.com of kunt u een brief sturen naar Videojet, 1500 North Mittel Boulevard, Wood Dale, IL 60191, USA. Het kan zijn dat we uw identiteit moeten verifiëren voordat we aan uw verzoek voldoen of, volgens de toepasselijke wetgeving, kunnen we weigeren om aan uw verzoek te voldoen. We stellen u indien nodig tijdig op de hoogte van dergelijke beslissingen of vereisten.

Inwoners van Californië. Onze California Consumer Rights Notice geeft een overzicht van welke privacyrechten en bescherming consumenten in Californië hebben.

Een klacht indienen. Als u een probleem niet rechtstreeks met ons kunt oplossen en een formele klacht wilt indienen, kunt u contact opnemen met uw lokale gegevensbeschermingsautoriteit of een andere handhavingsinstantie.

CONTACT MET ONS OPNEMEN

Als u vragen heeft over dit Beleid of onze gegevensprocedures, kunt u contact met ons opnemen via:

Videojet
1500 North Mittel Boulevard
Wood Dale, IL 60191
USA

U kunt ons ook rechtstreeks e-mailen via: privacy@videojet.com.

BELEIDSWIJZIGINGEN

We kunnen ons privacybeleid van tijd tot tijd wijzigen. Het meest recente exemplaar staat op onze website. Controleer onze website regelmatig op updates.

BIJLAGE 1

Klik hier voor een tabel met toepasselijke beheerders en verantwoordelijke instellingen.

Direct contact

Informatie en Verkoop Codeersystemen
0345 – 636 513

Service helpdesk
0345 – 636 500

×

Direct contact