De mening van experts uit de sector

De totale eigendomskosten voor het labelen van farmaceutische producten minimaliseren

Door Bob Neagle, Business Unit Manager voor secundaire verpakkingen bij Videojet Technologies
 

Veel landen hebben wetten en voorschriften waar in wordt vermeld dat farmaceutische producten gecodeerd en gemarkeerd moeten worden om vervalsing tegen te gaan en om accurate productinformatie te geven om de veiligheid van de consument te waarborgen. Om aan deze voorschriften te voldoen, moeten farmaceutische bedrijven labelsystemen binnen hun verpakkingslijnen integreren, welke codes kunnen genereren die gemakkelijk door id-lezers en door mensen kunnen worden gelezen. De kostenbeperkingen waar de farmaceutische industrie mee te maken heeft, maken het noodzakelijk om de totale eigendomskosten (TCO) van voorgestelde labelsystemen te evalueren om aan geldende wetten en voorschriften te voldoen, terwijl zowel kapitaal- en bedrijfskosten worden geminimaliseerd.

Nieuwe regelgevingseisen

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) schat dat 1% van de geneesmiddelen in ontwikkelde landen vervalst is en maar lieft 30 tot 40% in ontwikkelingslanden. Overheidsinstanties over de hele wereld pakken dit probleem aan door een soort stamboom voor geneesmiddelen te hanteren. De Drug Supply Chain Security Act (DSCSA) bijvoorbeeld werd uitgevaardigd door het Amerikaanse Congres om eisen voor de traceerbaarheid van farmaceutische producten in de supply chain voor medicijnen vast te stellen. Deze wetgeving vereist dat tegen eind 2017 elk product een unieke id op zowel de verpakking als op de homogene doos bevat. Deze id moet onder meer de National Drug Code (NDC) of het Global Trade Identification Number (GTIN) van het product alsook een serienummer, een partijnummer en een vervaldatum omvatten.

De EU-richtlijn 2011/62/EU vereist dat bij alle farmaceutische producten binnen de EU een serialisatiegetal of een unieke code op elke verpakking wordt gedrukt waarmee producten door de gehele supply chain kunnen worden gevolgd en getraceerd naar hun oorsprong. Hoewel de EU nog geen gedetailleerde productlabeleisen heeft uitgevaardigd, zullen deze naar verwachting in dezelfde lijn liggen als de Amerikaanse specificaties.

Alle farmaceutische bedrijven moeten aan deze nieuwe eisen voldoen. Dit helpt verklaren waarom de wereldwijde, tegen vervalsing gerichte verpakkingsmarkt in 2013 57,4 miljard dollar omvatte en naar verwachting 142,7 miljard dollar zal bedragen in 20201. Er zijn tal van labeloplossingen beschikbaar voor farmaceutische producten. Bij het kiezen wordt voornamelijk rekening gehouden met de prestaties en de aankoopprijs van de labeloplossing.

Maar bij het evalueren van de systeemkosten is het belangrijk om verder te kijken dan de aankoopkosten van het systeem, bijvoorbeeld naar de kosten van het gebruik en onderhoud van de apparatuur. Deze analyse moet ook rekening houden met alle mogelijke extra kosten zoals productiederving vanwege downtime en/of de hogere arbeidskosten die worden veroorzaakt door de extra stappen die nodig zijn om een labelsysteem te gebruiken. De TCO is een veel beter criterium bij het evalueren van alternatieve productlabeloplossingen omdat hierbij met al deze factoren rekening wordt gehouden.

Overwegingen betreffende de kapitaal- en operationele kosten

De rest van dit artikel geeft richtlijnen zodat fabrikanten de echte TCO kunnen berekenen. Het Videojet 9550 Print en Apply Labeling-systeem (LPA) zal als voorbeeld worden gebruikt bij een TCO voor het printen op omdoosverpakkingen.

Kapitaalkosten

De kapitaalkosten zijn de kosten voor het aanschaffen en installeren van de apparatuur, inclusief eventuele back-up units. Ook material handling moet worden meegenomen. Terwijl de initiële aankoopprijs eenvoudig te vergelijken is, moet bij het bepalen van de kapitaalkosten ook rekening worden gehouden met de beschikbaarheid, de prestatie en de kwaliteit van de oplossing omdat deze factoren minstens even bepalend zijn voor de winstmarge als de oorspronkelijke aankoopprijs. Hier zijn een aantal factoren bij het evalueren van de impact van een Print and Apply Labeling-systeem (LPA) op uw productiedoorvoer, productiviteit en kwaliteit:

  • Beschikbaarheid: is de LPA-apparatuur gereed en beschikbaar om de taak uit te voeren als dat nodig is? Alle besparingen in kapitaaluitgaven die worden gerealiseerd door het aanschaffen van een goedkopere oplossing zullen snel verloren gaan als de apparatuur buitensporige downtime lijdt, wat resulteert in productiederving. Denk aan de betrouwbaarheid van de verschillende alternatieven die u overweegt en aan de vraag of er extra kapitaal zal moeten worden geïnvesteerd in back-up units.
  • Prestaties: als de LPA-apparatuur niet kan werken op snelheden die overeenkomen met de hoogste labelvereisten, moet u misschien andere apparatuur langzamer laten draaien om de beperkingen van de LPA op te vangen. Direct Apply systemen met een printontwerp waarbij vlakbij de rand wordt geprint, zoals de Videojet 9550, bieden printsnelheden tot 150 verpakkingen per minuut voor gangbare 4” x 6” GS1 barcodelabels.
  • Kwaliteit: een andere factor om rekening mee te houden is de vraag of op de LPA apparatuur kan worden vertrouwd om een label nauwkeurig op iedere omdoos te plaatsen. Ontbrekende of onjuist aangebrachte labels kosten tijd en geld voor herbewerking, en als ze over het hoofd worden gezien, kunnen ze resulteren in overtreding van wetten of regelgevingseisen. De huidige toonaangevende LPA-systemen kunnen een stap verder gaan door ervoor te zorgen dat de juiste informatie op elke verpakking wordt aangebracht. Dit voorkomt geldboetes en straffen die kunnen worden opgelegd als er een verkeerd gelabelde verpakking in de supply chain terechtkomt.

Kosten van verbruiksmaterialen

De kosten van verbruiksmaterialen zijn een andere impactfactor die moet worden overwogen bij het kiezen van een LPA-systeem. De prijs van het lint is bepalend bij het kiezen van een systeem met een platte printkop (die gebruik maakt van een lint van was) of van een near-edge-printkop die een lint van was/hars gebruikt. Linten van was zijn doorgaans goedkoper dan linten van was/hars, maar dit verschil wordt meestal gecompenseerd doordat de near-edge-printkop tussen prints omhoog kan bewegen en het lint langer meegaat doordat er niet wordt geprint op de lege ruimte op het label en op de labelopeningen. Bovendien kunnen veel LPA-systemen in de directe thermische modus werken, waardoor er helemaal geen lint meer nodig is.

De manier waarop het label wordt aangebracht, bepaalt ook of er externe perslucht nodig is. Direct applicators of ‘wipe’-applicators hebben geen perslucht nodig, waardoor de kosten voor het installeren van een luchtleiding en doorlopende gebruikskosten worden vermeden. Het wegnemen van de behoefte aan externe perslucht is in lijn met de duurzaamheidsinitiatieven van veel fabrieken. Door energieverbruik te verminderen, gaat de uitstoot van kooldioxide (CO2) omlaag.

Service en onderhoud

Service-en onderhoudskosten moeten ook worden meegenomen bij het berekenen van de TCO. Hiervoor moet het vereiste wekelijkse of maandelijkse onderhoud alsook de kosten voor ongepland onderhoud worden bepaald. Het is ook belangrijk om te beseffen dat een probleem met het LPA-systeem impact heeft op de productiedoorvoer. Ook andere vereiste interacties met het LPA-systeem verdienen aandacht. Voor veel modellen moeten er dagelijks veel handmatige aanpassingen worden verricht, die niet alleen tijdrovend zijn, maar ook kunnen leiden tot ongeplande downtime wanneer dit niet goed wordt gedaan. Videojet heeft dit probleem aangepakt door Intelligent Motion™-technologie te ontwikkelen, die het webpad nauwkeurig en automatisch stuurt, zodat de juiste webspanning wordt gehandhaafd. Met deze technologie voorkomt u problemen zoals slippende koppelingen en drukrollen zonder handmatige aanpassingen. Bovendien zorgen een eenvoudig webpad en een inklapbare afwikkelspil ervoor dat labels en linten eenvoudig binnen een minuut kunnen worden verwisseld, waardoor de operator minder tijd kwijt is aan de bediening. De baanbrekende LPA’s van vandaag zijn ook ontworpen om labels rechtstreeks op elke verpakking te plaatsen, zonder de noodzaak van een tamp of blow applicator. Deze methode maakt mechanismen overbodig die regelmatig productieproblemen veroorzaken, zoals labelopstoppingen. Maar liefst 80% van de mogelijke slijtende onderdelen worden geëlimineerd, waardoor er minder reserveonderdelen nodig zijn.

Door de TCO als primair criterium te gebruiken bij het kiezen van een LPA wordt het selectieproces weliswaar complexer, maar het waarborgt ook dat het gekozen LPA-systeem zo efficiënt mogelijk werkt om winstgevend te zijn. Berekening van de TCO betekent dat niet alleen rekening wordt gehouden met de kosten van de initiële investering, maar ook met material handling, bedrijfskosten en onderhoudskosten. De TCO-aanpak bij de keuze van een LPA resulteert ook in een investering in geavanceerde LPA-technologie waarmee farmaceutische producten snel en betrouwbaar kunnen worden voorzien van labels, met volledige naleving van de strenge regionale voorschriften. Dit maakt het voor farmaceutische fabrikanten mogelijk om veilig en winstgevend op uiteenlopende markten actief te zijn, waarbij de kans op omzetgroei toeneemt.

Download de Videojet 9550 Print en Apply-labelbrochure voor meer informatie.