Voldoen aan de UFI wetgeving

Coderen volgens UFI-wetgeving

Op 1 januari 2021 is binnen de Europese Unie de UFI-wetgeving in werking getreden. Dit houdt in dat een alfanumerieke code aangebracht moet worden op producten die schadelijk zijn voor de gezondheid. De komende jaren wordt deze wetgeving verder doorgevoerd en met ingang van 2025 is dit een verplicht onderdeel van coderingen op gevaarlijke mengsels.

Wat is een UFI code?

Een UFI code is een nieuw element op uw labels dat bestaat uit een alfanumerieke code van 16 tekens. Deze code wordt door middel van koppeltekens opgedeeld in 4 secties, en is verplicht om aanwezig te zijn op alle producten die een gevaarlijke stof bevatten.

Waarom is de UFI in het leven geroepen?

De UFI code is ontworpen om consumenten te beschermen, en beschermt tegelijkertijd de samenstelling van uw stoffen. De aanwezigheid van deze code op producten, samen met andere informatie die u versterkt, zorgt ervoor dat hulpverleners sneller en beter kunnen optreden bij noodgevallen. Wanneer een UFI code duidelijk aanwezig is op het product, kunnen hulpverleners specifieke producten en de samenstelling identificeren waardoor zij adequater kunnen handelen. De code zorgt er tevens voor dat huidige verschillen in productnotificatie tussen EU-lidstaten verdwijnt, en er binnen de EU maar één code per chemische samenstelling aangemaakt hoeft te worden.

Aan welke eisen moet een UFI code voldoen?

De afkorting “UFI” moet in hoofdletters weergegeven worden, gevolgd door een alfanumerieke code van 16 tekens. Er zijn geen eisen gesteld wat betreft lettertype of grootte. Maar, de code moet duidelijk zichtbaar en leesbaar zijn op het etiket van het product, en moet gepositioneerd zijn op een logische plek. Bijvoorbeeld vlakbij de barcode of waarschuwingssymbolen. Alle producten die dezelfde samenstelling bevatten, bevatten ook dezelfde UFI code.

Voordelen voor producenten om te coderen

Merkbescherming – Voorkom namaak om productveiligheid te waarborgen en de supply chain te managen

Efficiënte tracering van producten – Minimaliseer schade van terugroepacties door nauwkeurige en snel onveilige of beschadigd producten te traceren.

Deadlines

1 januari 2021 is de UFI wetgeving in werking getreden. Over een periode van 4 jaar wordt de UFI wetgeving steeds verder aangescherpt. Hieronder vindt u een schematische weergave van de jaarlijkse aanpassing in de UFI wetgeving.

Tijdlijn UFI wetgeving

1 januari 2021: verplicht voor alle nieuw geïntroduceerde mengsels voor zowel zakelijk als consumentengebruik

1 januari 2024: verplicht voor alle nieuw geïntroduceerde mengsels voor industrieel gebruik

1 januari 2025: verplicht voor alle mengsels die op dit moment al verkrijgbaar zijn

Hoe wordt een UFI aangemaakt?

Een UFI is een combinatie van het BTW-nummer van uw organisatie en een nummer dat specifiek is toegekend aan een chemische samenstelling. Dit nummer kunt u zelf bepalen en moet tussen de 0 en 268.435.255 liggen. Deze gegevens kunt u invoeren in de UFI Generator Tool van het ECHA (Europees agentschap voor chemische stoffen). Er wordt dan een unieke code gegenereerd, die voor producten met dezelfde samenstelling gebruikt kunnen worden. Meer informatie hierover kunt u terugvinden op de website van het ECHA.

Welke oplossingen zijn er om de UFI code aan te brengen?

Afhankelijk van het materiaal waarop u wilt coderen, zijn er verschillende mogelijkheden. Wilt u bijvoorbeeld op een kunststof label printen? Dan is een Thermo Transfer Overprinter een geschikte oplossing. Wilt u direct op plastic printen? Dan is Continuous Inkjet of lasermarkeren een goede oplossing.

Direct contact

Voor Advies en Aanschaf van Nieuwe Systemen bel ons op: +31-85-8882-468

Voor een keuzemenu, belt u alstublieft: 0345 – 636 500

Kies 1 voor advies en aanschaf van nieuwe systemen
Kies 2 voor technische vragen of storingen
Kies 3 voor serviceplanning
Kies 4 voor administratie en bestellingen

×

Binnen 1 werkdag bespreken we uw perfecte oplossing.

Voorbeeld UFI code

Lees hier verder over de UFI wetgeving