Privacybeleid

Dit Online privacybeleid (“Privacybeleid”) legt uit hoe Videojet (“Videojet”) omgaat met Persoonsgegevens die aan ons geleverd werden op websites, mobiele sites, mobiele applicaties en andere digitale diensten en producten beheerst door Videojet die een link naar dit Privacybeleid bevatten (samen, de “Sites van Videojet”). Videojet is onder de toepasselijke wetgeving de gegevenscontroleur voor het verwerken van de Persoonsgegevens.

Deze Privacykennisgeving is niet van toepassing op Sites van Videojet die geen link bevatten naar dit Privacybeleid of op websites van derden waarnaar vanuit Sites van Videojet gelinkt werd.

Samenvatting

Deze samenvatting biedt een kort overzicht van onze Privacykennisgeving. Lees het volledige Privacybeleid hierondervoor meer gedetailleerde informatie.

Informatie die we verzamelen

Videojet verzamelt de volgende types informatie via de Sites van Videojet:

 • Informatie die u verstrekt. Persoonsgegevens die u verstrekt bij het registreren voor onze producten en diensten, als antwoord op vragenlijsten of enquêtes, of bij het contact opnemen met de klantendienst van Videojet.
 • Automatisch verzamelde informatie Uw IP-adres en niet-identificerende informatie over uw gebruik van Sites van Videojet kunnen automatisch verzameld worden via opvolgingstechnologieën zoals cookies. De software van uw websitebrowser kan ingesteld worden om alle cookies te verwerpen. Cookies kunnen u echter toelaten om voordeel te halen uit bepaalde essentiële kenmerken van de site, die mogelijk niet zullen werken als u cookies verwerpt.
 • Informatie verzameld uit andere bronnen We kunnen informatie over u uit Sites van Videojet, informatie offline verzameld of afkomstig van externe partijen samenvoegen.

Hoe we uw informatie gebruiken

Videojet gebruikt de informatie die we verzamelen voor de volgende doeleinden:

 • om u de door u verzochte producten en diensten van Videojet te leveren;
 • om informatie over gelijkaardige en/of verwante producten en diensten aan te bieden en te leveren;
 • om uw ervaring op de Sites van Videojet op maat aan te passen en te verbeteren;
 • om onze producten en Sites van Videojet in het algemeen te verbeteren, en voor andere interne zakelijke doeleinden.
 • Wettelijke verplichtingen inzake kennisgeving en melding aan autoriteiten.

Onder de Europese wetten inzake gegevensbescherming moet Videojet een juridische basis hebben om uw Persoonsgegevens te verwerken. De wettelijke principes die van toepassing zijn op een gegeven situatie zullen afhangen van voor welke van de hierboven beschreven specifieke doeleinden Videojet uw Persoonsgegevens aan het verwerken is.

 • In bepaalde gevallen kan Danaher vragen naar uw toestemming voor het verzamelen en verwerken van uw Persoonsgegevens. Moest u ervoor kiezen om toestemming te verlenen, kan u later uw toestemming intrekken door contact met ons op te nemen zoals beschreven in het gedeelte “Uw keuzes inzake Privacy”. Merk op dat de intrekking van de toestemming geen invloed zal hebben op reeds uitgevoerde verwerking.
 • In andere gevallen kan de verwerking van uw Persoonsgegevens noodzakelijk zijn om te voldoen aan een toepasselijke wet of regelgeving, of voor het uitvoeren van een contract waaraan u onderworpen bent. U kan zich mogelijk niet uitschrijven voor deze verwerking, of uw keuze tot uitschrijven kan invloed hebben op ons vermogen om aan een contractuele verplichting te voldoen die u anderszins verschuldigd is.
 • In nog andere gevallen kan Videojet uw Persoonsgegevens verwerken op basis van de legitieme belangen van Videojet in het met u communiceren over onze producten en diensten, en over wetenschappelijk onderzoek en opleidingskansen. U heeft het recht zich uit te schrijven voor al dergelijke verwerking van uw Persoonsgegevens. U kan dat doen door contact met ons op te nemen zoals beschreven in het gedeelte “Uw keuzes inzake Privacy”.

Handelingen voor verwerking omvatten mogelijk het optekenen, organisatie, structurering, opslag, aanpassing of wijziging, opvraging, raadpleging, gebruik, openbaarmaking door verzending, verspreiding of anderszins beschikbaar stellen, uitlijning of combinatie, beperking, blokkering, wissing of vernietiging van Persoonsgegevens. De Persoonsgegevens die we over u verzamelen, kunnen opgeslagen worden voor vijf jaar na de meest recente interactie die we met u hebben gehad, waarna ze gearchiveerd zullen worden maar enkel voor zolang als redelijk noodzakelijk voor de hierboven uiteengezette doeleinden, in overeenstemming met de toepasselijke wetten.

Informatie die we delen

Videojet verkoopt of deelt uw Persoonsgegevens niet met derde partijen zonder uw toestemming, behalve:

 • Aan filialen en externe dienstverleners, voor het leveren van diensten en informatie op onze sites, waaronder online marketing en reclame, en om onze zakelijke werking te ondersteunen. We vereisen dat deze partijen uw Persoonsgegevens in overeenstemming met deze Privacykennisgeving zullen behandelen.
 • Aan filialen, om informatie over verwante producten en diensten aan te bieden en te leveren. We zullen geen Persoonsgegevens delen uit landen die toestemming vereisen, tenzij op voorhand toestemming werd verkregen voor het delen met gerelateerde filialen. We vereisen dat deze partijen Persoonsgegevens in overeenstemming met deze Privacykennisgeving zullen behandelen.
 • Aan andere bedrijven in verband met de verkoop of overdracht van één van onze productlijnen of divisies, waaronder de diensten geleverd via een of meerdere van de filialen van Videojet.
 • Aan beherende regelgevende autoriteiten, waaronder de Amerikaanse Food and Drug Administration, of waar het anderszins noodzakelijk kan zijn voor ons om te voldoen aan een wettelijke verplichting of eis.

In het geval Videojet beslist om ons bedrijf te herorganiseren of af te stoten via verkoop, fusie of overname, kan Videojet Persoonsgegevens over u delen met feitelijke of mogelijke kopers. We zullen vereisen dat feitelijke of mogelijke kopers deze Persoonsgegevens behandelen in overeenstemming met deze kennisgeving.

U kan alle gerelateerde filialen hier vinden.

Uw keuzes inzake Privacy

U heeft het recht om Persoonsgegevens over u die we bewaren in te kijken en er een kopie van te krijgen, evenals om verbeteringen aan te brengen aan onnauwkeurige of onvolledige Personeelsgegevens over u. U heeft het recht om de gegevens die u ons verstrekt heeft te verkrijgen in een machine-leesbare vorm en om die gegevens naar een andere controleur door te sturen. U kan ook verzoeken om uw Persoonsgegevens te wissen of dat beperkingen worden opgelegd op de verwerking ervan, of om bezwaar aan te tekenen tegen het verwerken van Persoonsgegevens over u. Om Persoonsgegevens over u te openen, om een zorg of klacht in te dienen, om te verzoeken om een correctie of om zich uit te schrijven uit bepaalde programma’s, neemt u contact op met onze Privacyleider door te klikken op de link “Contact” op de Site van de Videojet die u gebruikt, via de contactinformatie van de Videojet op de mobiele toepassing van Videojet die u gebruikt of door ons te e-mailen op privacy@videojet.com. U kan ook een brief sturen naar het volgende adres:

Videojet Technologies B.V.
T.a.v.: Privacy
Adres: Gildenstraat 33, 4143 HS LEERDAM

De Autoriteit voor Gegevensbescherming (Data Protection Authority, DPA) van Nederland is verantwoordelijk voor het verzekeren dat de privacywetgeving gevolgd wordt in Nederland. Voor meer informatie over uw privacyrechten, of als u niet in staat bent een probleem rechtstreeks met ons op te lossen en u een klacht wenst in te dienen, neemt u contact op met: De Autoriteit voor Gegevensbescherming (Data Protection Authority, DPA), Bezuidenhoutseweg 30, 2594 AV Den Haag.

Beveiliging

Videojet behoudt controle over het beschermen en beveiligen van Persoonsgegevens, maar wanneer u Persoonsgegevens online deelt, bestaat altijd het risico dat een niet-gemachtigde derde partij toegang verkrijgt tot uw informatie.

Wereldwijd onze Sites bezoeken

Door deze site te bezoeken, begrijpt u dat uw Persoonsgegevens verzameld, opgeslagen en verwerkt zullen worden in de Verenigde Staten en in gelijk welk land waar we mogelijk in de loop van onze zakelijke werking uw informatie naartoe sturen. Videojet kan Persoonsgegevens over u doorsturen naar filialen over de hele wereld. Deze filialen kunnen op hun beurt Persoonsgegevens over u doorsturen naar andere gerelateerde filialen. Sommige filialen bevinden zich mogelijk in landen die geen gepast niveau van gegevensbescherming bieden. Desondanks zijn alle gerelateerde filialen vereist om Persoonsgegevens te behandelen op een manier die overeenkomt met deze kennisgeving. Om bijkomende informatie te verkrijgen over de beveiligingsmaatregelen die we ingesteld hebben voor internationale transfers van Persoonsgegevens, neemt u contact met ons op aan de hand van de gegevens in de sectie “Uw keuzes inzake Privacy”.

Wijzigingen aan onze Privacykennisgeving

Controleer deze Privacykennisgeving regelmatig, aangezien we van tijd tot tijd gedeelten van dit Privacybeleid kunnen wijzigen of bijwerken, onderhevig aan eventueel toepasselijke toestemmingsvereisten. Alle veranderingen zullen onmiddellijk op deze pagina gepost worden, bovenaan de pagina vergezeld van een nieuwe ingangsdatum.


Meer dan 60.000 tevreden klanten gingen u al voor!

Direct contact

Informatie en Verkoop Codeersystemen
0345 – 636 513

Verbruiksartikelen bestellen
0345 – 636 500
Service Helpdesk
0345 – 636 500